Hoidon aluksi

Turvallinen, luottamuksellinen ja säännöllinen hoitosuhde on tärkeä osa hammashoitoa. Tiedot yleisterveydestä ja mahdollisesta lääkityksestä ovat tarpeen hoidon suunnittelussa. Tarkastusväli määritetään yksilöllisesti. Yleishammashoito on kokonaisvaltaista suunhoitoa, johon kuuluu ehkäisevä ja korjaava hoito, jota täydennetään röntgentutkimuksin. Ehkäisevä hoito sekä kotona että vastaanotolla vähentää vakavien suu- ja hammassairauksien riskiä.Paikkaushoito
Iensairaudet
Purennan hoito
Hammas- ja implanttiprotetiikka
Suu- ja leukakirurgia
Esteettinen hammashoito
Keraamiset paikat ja kruunut
Suuhygienistit
Työterveyshammashoito
Kela-korvaus